Top Left Logo
Top Right Logo

Välkommen till Finanspolisens portal för inrapportering i goAML

Denna portal är för de verksamhetsutövare som ska rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen).

Welcome to the portal for organizations who are obliged to report suspected money laundring or financing of terrorism to FIU Sweden in accordance with the act (2017:630) on measures against money laundering and financing of terrorism (the Money Laundering Act). 

LOGGA IN >>

Registrering

För att påbörja rapportering så behöver du registrera dig som rapportör. Läs igenom Registrera organisation och användare i goAML för vidare instruktioner.

Registrera

Nyheter

2-faktor-autentisering är aktiverat. För att kunna logga in krävs att inloggningskontot är knutet till en giltig mailadress.

Koden för 2-faktor-autentisering är nu giltig i 15 minuter.

 

Driftinformation

För närvarande inga driftstörningar.