Top Left Logo
Top Right Logo

Välkommen till Finanspolisens portal för inrapportering i goAML

Denna portal är för de verksamhetsutövare som ska rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen).

Welcome to the portal for organizations who are obliged to report suspected money laundring or financing of terrorism to FIU Sweden in accordance with the act (2017:630) on measures against money laundering and financing of terrorism (the Money Laundering Act). 

LOGGA IN >>

Registrering

För att påbörja rapportering så behöver du registrera dig som rapportör. Läs igenom Registrera organisation och användare i goAML för vidare instruktioner.

For access to goAML, you need to register a new reporting entity. Please read Register organization and users in goAML for further instructions.

Registrera

Nyheter

Inloggningssidan för rapporteringsportalen har fått ett nytt utseende, efter att du loggat in kommer du också till en sida där du får bekräfta vilken organisation du ska rapportera för.

The login page for the reporting portal has a new look, after you have logged in you will also come to a page where you confirm reporting organization.

Driftsinformation

För närvarande inga driftstörningar.